ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΩΡΕΩΝ - ΑΓΟΡΑΣΕ 1 ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ 1

Σύμφωνα με την πολιτική μας, το ηλεκτρονικό κατάστημα sisnbro.gr, για κάθε ένα ζευγάρι κάλτσες που αγοράζει ο επισκέπτης, χαρίζει ένα ζευγάρι ακόμα σε έναν άστεγο.

H ομάδα μας, αφού διάβασε και έψαξε, κατέληξε ότι οι κάλτσες που θα προσφέρονται θα είναι συγκεκριμένων προδιαγραφών, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες των ανθρώπων σε αστεγία. Οι κάλτσες που χαρίζονται είναι ειδικά σχεδιασμένες με συγκεκριμένη τεχνική, ώστε να διατηρούν την κατάλληλη θερμοκρασία το χειμώνα ή το καλοκαίρι και να προστατεύουν από πληγές. Επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει απομακρύνοντας την υγρασία συνθήκες δηλαδή που τις καθιστούν αντιβακτηριδιακές στο μέγιστο δυνατό. Οι ειδικά σχεδιασμένες κάλτσες προορίζονται μόνο για δωρεά και δεν διατίθονται προς πώληση στο sisnbro.gr

Συνεργαζόμαστε με δημόσιους, δημοτικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καταφύγια, φιλανθρωπικά ιδρύματα και μικρές κοινοτικές ομάδες.

Χαρίζουμε τις ειδικά σχεδιασμένες κάλτσες στους συνεργαζόμενους οργανισμούς και εξασφαλίζουμε πως τα προϊόντα μας φτάνουν σε όσους τα έχουν ανάγκη. Οι άστεγοι είναι η βασική μας προτεραιότητα!

Η παροχή των προϊόντων που δωρίζονται, πραγματοποιείται μαζικά σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα του έτους, τα οποία καθορίζονται πάντα κατόπιν συννενόησης με τους συνεργαζόμενους οργανισμούς, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε την σωστή και βάσει πραγματικών αναγκών παροχή των προϊόντων.

Ο αριθμός των προϊόντων που δωρίζονται κατά την διάρκεια ενός ολόκληρου ημερολογιακού έτους ισούται πάντα με τον αριθμό των ζευγαριών που έχουν πουληθεί σε επισκέπτες/καταναλωτές του καταστήματος sisnbro.gr για την ίδια χρονική περίοδο.

Η ποσότητα των ζευγαριών που δωρίζονται αντιστοιχεί πάντα σε ποσότητα πουληθέντων ζευγαριών ελάχιστης περιόδου 3μήνου, έτσι ώστε ο αριθμός των ζευγαριών να είναι ικανοποιητικός για την κάλυψη των αναγκών της κάθε δράσης των συνεργαζόμενων οργανισμών.

Οι ποσότητες προς δωρεά που αντιστοιχούν σε αριθμό ζευγαριών που έχουν αγοραστεί από καταναλωτές το τελευταίο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους (Οκτώβριος – Δεκέμβριος), δύναται να δωριστούν κατά την διάρκεια του 1ου τριμήνου του επόμενου έτους, έτσι ώστε να έχει πραγματοποιηθεί διαδικασία απογραφής και απολογισμού πωλήσεων, αλλά και να υπάρξει αρκετός χρόνος προγραμματισμού της ενέργιεας δωρεάς με τον εκάστοτε οργανισμό.

Βάσει της προαναφερθέντας διαδικασίας, ο αριθμός των προϊόντων που προορίζονται προς δωρεά, παράγονται και παραδίδονται στην έδρα του sisnbro.gr κατόπιν παραγγελίας που πραγματοποιείται στο εργοστάσιο παραγωγής η οποία διαμορφώνεται πάντα σύμφωνα με τον απολογιμό πωλήσεων του sisnbro.gr έτσι ώστε τα ζευγάρια προς δωρεά να ισούνται πάντα με τα πουληθέντα ζευγάρια. Το sisnbro.gr δεν πραγματοποιεί παραγωγή προϊόντων προς δωρεά με σκοπό διατήρηση αποθεμάτων στην έδρα του εφόσον ο αριθμός αποθεμάτων προς δωρεά δεν μπορεί να οριστεί χωρίς απολογισμό πωλήσεων.

Το sisnbro.gr τηρεί την διαδικασία δωρεών χωρίς καμία απόκλιση και o συμψηφισμός του αριθμού πωληθέντων προϊόντων με τον αριθμό προϊόντων που δωρίζονται, πραγματοποιείται πάντα με τα απαραίτητα παραστατικά:  Αποδείξεις λιανικής (σύνολο πωλήθέντων ζευγαριών από το sisnbro.gr), παραστατικό αγοράς & δελτίο αποστολής προϊόντων προς δωρεά προς το sisnbro.gr, παραστατικό αποστολής (δωρεάν διάθεσης) από το sisnbro.gr προς τον εκάστοτε οργανισμό.